Úvodní stránka - 25. kongres o ateroskleróze

25. kongres o ateroskleróze

Oficiální kongresové zpravodajství

11.01.2022

Nová doporučení pro kardiovaskulární prevenci

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) a následně online i v časopise European Heart Journal byly 30. září zveřejněny nové doporučené postupy týkající se prevence aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Tato aktualizace přichází po šesti letech a problematiky se chápe velmi komplexně. Co přinesla za novinky?

14.12.2021

Guidelines ESC 2021: Prevence KV onemocnění a nové tabulky SCORE

Až 90 % rizika infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo periferního arteriální-ho onemocnění (PAD) lze vysvětlit kouřením, špatnými stravovacími návyky, nedo-statkem fyzické aktivity, abdominální obezitou, vysokým krevním tlakem, hypercho-lesterolemií, diabetem, psychosociálními faktory nebo abúzem alkoholu…

13.12.2021

Empagliflozin: nová šance na rychlé zlepšení kvality života

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
13.12.2021

Inzulinová rezistence a diabetes 2. typu

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
II. Interní klinika, Centrum preventivní kardiologie, FN Plzeň

Zhlédnout
13.12.2021

Pětiletá data o léčbě lomitapidem u pacientů s homozygotní FH

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Zhlédnout
13.12.2021

Smutný osud českých tepen

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
13.12.2021

Metabolický syndrom a dyslipidemie po onkologické léčbě

prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
Interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Zhlédnout
13.12.2021

Dyslipidemie a periferní ateroskleróza

doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Zhlédnout
10.12.2021

LipitenCliDec2: opět zajímavá data

MUDr. Martin Šatný
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Zhlédnout
10.12.2021

Mechanismus antiinflamačního účinku statinů

Prof. Ing. Rudolf Poledne
CSc, IKEM Praha

Zhlédnout
10.12.2021

Strategie detekce FH v populaci: které jsou nejlepší?

Prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
vedoucí Genetické laboratoře CKTCH Brno

Zhlédnout
09.12.2021

Polygenní skóre a riziko ICHS a ICHDK u pacientů s diabetem 2. typu

Ing. Jaroslav Hubáček CSc.
IKEM Praha

Zhlédnout
09.12.2021

Studie HORIZON – anti-sense terapie proti vysokému Lp(a)

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
09.12.2021

Dyslipidemie u postmenopauzálních žen

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Zhlédnout
09.12.2021

Covid aterosklerózu nezastaví

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
07.12.2021

Alirokumab: co je nového?

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
07.12.2021

Koncentrace triglyceridů u žen po menoupauze

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
vědecký sekretář České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout

Zlatý partner

Hlavní partneři

Partneři